De gezinskampen

Doel en Thema

Ons uitgangspunt is om Gods Woord centraal te stellen in de vakantie. Daarom is er elke dag een Bijbelstudie voor jongeren en volwassenen. Vanuit Gods Woord willen we samen ook gestalte te geven aan de christelijke gemeenschap. God belooft in de Bijbel dat Zijn Woord niet leeg, dat is zonder vrucht, tot Hem terugkeert. We zijn dankbaar te zien dat God Zijn belofte op elk gezinskamp waar maakt. Hij heeft de gezinskampen gebruikt om mensen te onderwijzen, te bemoedigen en te veranderen. Ook de kinderen en tieners krijgen een programma waarin een Bijbels thema centraal staat. Door werkjes, gesprekken, zang en spel wordt de Bijbelse boodschap ook aan hun hart gelegd. In de hoop en verwachting dat in hun jonge leven het Woord van God haar werk zal doen.

Elk jaar kiezen we een thema voor de Bijbelstudies. Meestal staat er een Bijbelboek centraal. Het ene jaar is dat een Bijbelboek uit het Oude Testament, het andere jaar is het Nieuwe Testament aan de beurt. Het kan ook zijn dat we kiezen voor een thema waarbij we Bijbelgedeeltes uit de Schrift voor bestuderen, zoals het thema Gebed of het thema Relaties. In 2021 hebben we het bijbelboek Amos behandeld en in 2022 hopen we het boek Handelingen als uitgangspunt te nemen.

Natuurlijk is er alle ruimte voor gezelligheid en zang; en voor sport en spel. Voor de liefhebbers worden sportieve activiteiten georganiseerd.

Een dag op een Nederlands kamp

7.45 Ontbijt
9.00 Crèche , kinder- en tienerwerk. Stille tijd voor ouderen
9.30 Inleiding bijbelstudie
tot 11.00 Bijbelstudie voor volwassenen
11.15 Bijbelstudie medewerkers
12.30 Warme maaltijd, de middag is vrij
14.00 Er worden diverse sportieve activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden. Je kunt kiezen of je hieraan deelneemt of niet.
18.00 Broodmaaltijd
20.30 Koffie en avondsluiting, regelmatig is er een avond-programma
22.00 Avondwandeling
0.00 Stilte

Hoe de gezinskampen zijn ontstaan

De Gezinskampen zijn ontstaan uit een vriendengroep die graag in vakantietijd samen op wilde trekken. Nog steeds draagt het fenomeen Gezinskampen het karakter van een vriendengroep. In een gezamenlijke vakantieweek kan de tijd genomen worden voor bezinning vanuit de Bijbel, terwijl ook ontmoeting en gezelligheid tot hun recht komen.

Zingen

We zingen  Psalmen en liederen uit de Gele Bundel. Deze Zangbundel is ontstaan vanuit de Gezinskampen en bevat allerlei bekende en minder bekende liederen. Wil je liederen uit de Zangbundel leren of beluisteren? Gebruik dan deze link naar een afspeellijst op YouTube met opnames van zo veel mogelijk liederen.

Wil je meespelen met liederen of oefenen met je instrument? Gebruik dan deze link naar een afspeellijst op YouTube met opnames van liederen op dezelfde hoogte als de Zangbundel. Geniet van de vele mooie muziek.

Karakter en sfeer

Tijdens onze vakantie krijgt de Bijbel een centrale plaats. Daaruit willen we toegerust worden. Daarin ervaren we ook Gods leiding. Daarop willen we elkaar ook aanspreken.

Het karakter van de week wordt natuurlijk voor een groot deel gevormd door de deelnemers. Deelnemers komen uit verschillende kerken.
Van iedereen verwachten we dat ze zich -als in een gezin, en persoon- in liefde houden aan enkele afspraken. Naast voor de hand liggende Bijbelse gedragsregels gaat het dan om een rustige zondagsviering, passende kleding , en het niet roken in de gebouwen. Verder vragen we van iedereen zich te houden aan de dagindeling zoals die in een kampgids opgenomen is.

Nadrukkelijk vermelden we daarbij dat een goede nachtrust belangrijk is. De stilte vanaf 0.00 uur hoort bij de afspraken van onze kampen!

Door uw opgave geeft u te kennen dat u met deze afspraken instemt. Ouders vragen we dit vooraf ook met hun kinderen en gasten te bespreken.

Zangbundel

Corvee

Op de Nederlandse kampen doen alle deelnemers van tien jaar en ouder per dag een corvee-taak. In groepsverband wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het bereiden van warm eten, de afwas, het schoonmaken van wc’s, gangwacht en dergelijke. Iedereen is gemiddeld drie kwartier per dag bezig met corvee. Deelnemers doen ook andere taken, zoals het verzorgen van de tafelleiding of een inleiding op de bijbelstudie.

Slapen

Op de Nederlandse oorden slaapt elke gezin op een slaapkamer met stapelbedden. Dit kan per oord iets verschillen. Jongeren slapen vanaf een bepaalde leeftijd op een jongens of meiden slaapzaal.

Verzekering

Er kan voor de gezinskampen geen collectieve verzekering worden afgesloten. Deelnemers gaan mee op eigen risico.

Iets voor jou?

Zoek jij ook een waardevolle vakantie waarin bezinning van uit de Bijbel, ontspanning en ontmoeting een plek hebben?

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens op onze website om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten uw wensen en eisen.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen