Het kamp

Doel en thema

Ons uitgangspunt is om Gods Woord centraal te stellen in de vakantie. Daarom is er elke dag een bijbelstudie voor jongeren en volwassenen. Vanuit Gods Woord willen we samen ook gestalte te geven aan de christelijke gemeenschap. God belooft in de Bijbel dat Zijn Woord niet leeg, dat is zonder vrucht tot Hem terugkeert. We zijn dankbaar te zien dat God Zijn belofte op elk gezinskamp waar maakt Hij heeft de gezinskampen gebruikt om mensen te onderwijzen, te bemoedigen en te veranderen. Ook de kinderen en tieners krijgen een programma waarin een Bijbels thema centraal staat. Door werkjes, gesprekken, zang en spel wordt de Bijbelse boodschap ook aan hun hart gelegd. In de hoop en verwachting dat in hun jonge leven het Woord van God haar werk zal doen.

Elk jaar kiezen we een thema voor de Bijbelstudies. Meestal staat er een Bijbelboek centraal. Het ene jaar is dat een Bijbelboek uit het Oude Testament, het andere jaar is het Nieuwe Testament aan de beurt. Het kan ook zijn dat we kiezen voor een thema waarbij we Bijbelgedeeltes uit de Schrift voor bestuderen, zoals het thema Gebed of het thema Relaties.

Natuurlijk is er alle ruimte voor gezelligheid en zang; en voor sport en spel. Voor de liefhebbers worden sportieve activiteiten georganiseerd.

Karakter en sfeer

Tijdens onze vakantie krijgt de Bijbel een centrale plaats. Daaruit willen we toegerust worden. Daarin ervaren we ook Gods leiding. Daarop willen we elkaar ook aanspreken.

Het karakter van de week wordt natuurlijk voor een groot deel gevormd door de deelnemers. Deelnemers komen uit de reformatorische kerken. Op zondag bezoeken we een dienst in een Gereformeerde Gemeente, of komen we samen op het oord of (in het buitenland) in een plaatselijke gemeente. Van iedereen verwachten we dat ze zich -als in een gezin, en persoon- in liefde houden aan enkele afspraken. Naast voor de hand liggende Bijbelse gedragsregels gaat het dan om een rustige zondagsviering, passende kleding , en het niet roken in de gebouwen. Verder vragen we van iedereen zich te houden aan de dagindeling zoals die in een kampgids opgenomen is.

Nadrukkelijk vermelden we daarbij dat een goede nachtrust belangrijk is. De stilte vanaf 0.00 uur hoort bij de afspraken van onze kampen!

Door uw opgave geeft u te kennen dat u met deze afspraken instemt. Ouders vragen we dit vooraf ook met hun kinderen en gasten te bespreken.

Voorbeeld dagindeling

7.45Ontbijt
9.00Crèche , kinder- en tienerwerk. Stille tijd voor ouderen
9.30Inleiding bijbelstudie
Tot 11.00bijbelstudie voor volwassenen
11.15Bijbelstudie medewerkers
12.30Warme maaltijd
14.00De middag is vrij
Er worden diverse sportieve activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden
18.00Broodmaaltijd
20.30Koffie en avondsluiting
Regelmatig is er een avond-programma
22.00Avondwandeling
0.00Stilte

Corvee

Alle deelnemers van tien jaar en ouder doen per dag een corvee-taak. In groepsverband wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het bereiden van warm eten, de afwas, het schoonmaken van wc’s, gangwacht en dergelijke. Iedereen is gemiddeld drie kwartier per dag bezig met corvee. Deelnemers doen ook andere taken, zoals het verzorgen van de tafelleiding of een inleiding op de bijbelstudie.

Verzekering

Er kan voor de gezinskampen geen collectieve verzekering worden afgesloten. Deelnemers gaan mee op eigen risico.